‘Հայոց ցեղասպանություն’

Հայոց ցեղասպանության մասին հիշողության փոխանցման առանձնահատկությունները թիֆլիսահայ երիտասարդների շրջանում. Սաթենիկ Մկրտչյան

Հայերի գերակշռող մասն այսօր ապրում է ՀՀ սահմաններից դուրս: Հայկական սփյուռքի համայնքների շարքում թիֆլիսահայ համայնքն ունի առանձնահատուկ տեղ: Սույն հոդվածքում քննարկվող հարցերի համար հենք են հանդիսացել Թբիլիսիում 2006թ. փետրվարից ի վեր հեղինակի հավաքած դաշտային ազգագրական նյութերը:

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.