‘Իսլամագիտություն’

Իսլամագիտություն. Մուհամմադ Աբդո և Աբդ ալ-Ռահման ալ-Քաուաքիբի. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

XIX դարի բերած փոփոխությունները՝ տեխնոլոգիայի և գիտության զարգացումը, տրանսպորտային կապերի նոր տեսակները, հանգեցրին եվրոպական երկների կողմից աշխարհի տարբեր մասերի գաղութացման գործընթացների հերթական ակտիվացմանը: Գաղութացման գործընթացին անմիջապես հետևեց հակազդեցությունը՝ ազգայնական շարժումների առաջացումը, որոնց առաջին նախանշույլներն արդեն երևում էին լուսավորչական շարժումների գործունեության մեջ: Ազգայնական հակագաղութային շարժումների առաջացման հետևանքով կրոնական գիտակցությունն աստիճանաբար փոխարինվում էր ազգային գիտակցությամբ:

Իսլամագիտություն. Ջամալ ադ-Դին ալ-Աֆղանի և պանիսլամիզմ. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Եգիպտոսում և Սիրիայում տեղի ունեցած փոփոխությունները բխում էին այն գիտակցությունից, որը կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվեց մուսուլման մտավորականների միջև: Իսլամական միտքը սկսեց փոփոխություններ կրել, մանսավորապես՝ պահպանողական բնույթի. Եվրոպայից վերադարձող երիտասարդներն իրենց հետ արևմտյան բարքեր էին բերում: Միաժամանակ, XIXդ. երկրորդ կեսին ձևավորվում է ջադիդիստական (ջադիդ՝ նոր) նորարարական շարժումը:

Իսլամագիտություն. Նոր ժամանակներ. Եգիպտոս և Սիրիա. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

VIII-Xդդ. արաբական մշակույթի բոլոր կարևորագույն ձեռքբերումները մոռացված էին Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքների շրջանի Եգիպտոսում: Ֆրանսիական բանակը արագ գրավեց Ալեքսանդրիան, իսկ Բոնապարտի քաղաքական առաջին քայլերն ուղղված էին տեղական ժողովրդին մամլուքներից պաշտպանելուն: Եգիպտոսի և Սիրիայի բնակչության համար պատերազմն առիթ դարձավ նաև եվրոպական մտածողության հետ շփվելու, կարգապահ և ժամանակակից զպառազինություն ունեցող բանակ, հավասարության սկզբունքների վրա հիմնված հասարակություն տեսնելու:

Իսլամագիտություն. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Օսմանյան կայսրությունն օրինաստեղծության միջոցով իսլամական հասարակությանը փորձում էր ադապտացնել նոր պայմաններին: Շեյխ ալ-իսլամը տնօրինում էր կրոնաիրավական և կրթական ոլորտները: Վարչական ու ռազմական ոլորտներում գերակշռում էին ոչ մուսուլմանական ազգերի՝ հայերի, հույների, հրեաների ներկայացուցիչները: Այս երկատումը կարող էր գոյություն ունենալ և արդյունավետ լինել միայն գերագույն իշխանությանը՝ սուլթանին ենթարկվելու դեպքում: Կայսրությունը բարդությունների բախվեց Սելիմ սուլթանի գահակալությունից հետո, երբ […]

Իսլամագիտություն. Խվաջագան և նակշբանդիականություն. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Աբբասյան խալիֆայությունը ոչնչացավ XIIIդ.՝ մոնղոլական բանակի կողմից 1252թ. Բաղդադի գրավումից հետո: Քաղաքի ոչնչացման հետ է կապվում իսլամի ոսկեդարի ավարտը: Իսլամի դերը նվազում է, ինչի մասին վկայում են օսմանյան և քրիստոնեական զորքերի միջև պարբերական դաշինքները, հարևան մուսուլմանական իշխանությունների գրավումը կայսրության կողմից և այլն: Նորաստեղծ պետությունը կառավարելու համակարգ դարձան տարիկատները:

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.