‘Ալ-Ֆարաբի’

Իսլամագիտություն. Արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության սկզբնավորումը. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Նոր գիտելիքը համակարգվելու և մեթոդաբանական նոր մոտեցման կարիք ուներ: Մի նոր գիտություն ստեղծվեց, որն ի սկզբանե աշխարհիկ էր, տարաբաժանվում էր կրոնական գիտելիքից և դրանով սկզբունքորեն տարբերվում էր միջնադարյան Եվրոպայի փիլիսոփայությունից: Կրոնական գիտելիքը ենթադրում էր, որ Ալլահն ամենագետ է, իսկ մարդը նվիրվում է Ալլահին՝ ամբողջովին ենթարկվելով նրան:

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.