«Դպրոցում տեքստային կլիշեներ են ստեղծվում ու շարունակվում տարբեր միջավայրերում»

Ուսումնասիրելով տարրական դպրոցի դասագրքերի բովանդակությունը՝ համոզվում ես, որ կրթական տեքստերն այնպես են գրված, որ երեխան հնարավորություն չի ստանում դրանք վերլուծելու, հիմնական միտքն ըմբռնելու, պնդումների փաստարկներն ու հակափաստարկները հասկանալու:

Գենդերային կարծրատիպերի վերարտադրությունը ժամանակակից Հայաստանի կին քաղաքական գործիչների ելույթներում (կին քաղաքական գործիչների ոչ ֆորմալ ելույթների վերլուծություն). Աննա Գևորգյան

Գենդերային կարծրատիպերի շրջանառությունը քաղաքական ու հասարակական դիսկուրսում ավելի կենսունակ է դարձնում այդ կարծրատիպերը՝ վերարտադրելով դրանք: Ուշագրավ է, որ Հայաստանում գենդերային կարծրատիպերը շրջանառվում են ոչ միայն տղամարդ, այլ նաև կին քաղաքական գործիչների կողմից:

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2015.- 194 էջ։ Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների

Իրանի արձագանքը «Իսլամական պետություն» կազմակերպության գործողություններին. Աննա Գևորգյան

Բանալի բառեր՝ Իրան, Իսլամական խալիֆայություն, քաղաքական միֆեր, այաթոլլահներ, ԻԻՀ արտաքին քաղաքականություն Արաբական երկրներում տեղի ունեցող իրադարձությունները մշտապես գտնվել են Իրանի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ տարածաշրջանի երկրներում տեղի ունեցող զարգացումներն

Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության և անորոշ ապագայի միջև. Չիլինգիրյան Հ.

Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության և անորոշ ապագայի միջև Բանալի բառեր` Մերձավոր Արևելք, հայկական սփյուռք, հայ եկեղեցի, փոքրամասնություններ, ինքնություն, կրոն, ռազմական հակամարտություններ

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.