‘իսլամագետ’

Իսլամագիտություն. Ջամալ ադ-Դին ալ-Աֆղանի և պանիսլամիզմ. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Եգիպտոսում և Սիրիայում տեղի ունեցած փոփոխությունները բխում էին այն գիտակցությունից, որը կարճ ժամանակահատվածում ձևավորվեց մուսուլման մտավորականների միջև: Իսլամական միտքը սկսեց փոփոխություններ կրել, մանսավորապես՝ պահպանողական բնույթի. Եվրոպայից վերադարձող երիտասարդներն իրենց հետ արևմտյան բարքեր էին բերում: Միաժամանակ, XIXդ. երկրորդ կեսին ձևավորվում է ջադիդիստական (ջադիդ՝ նոր) նորարարական շարժումը:

Իսլամագիտություն. Վառոդի դարաշրջան և շիական պետության հիմնադրում. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Օսմանյան կայսրությունն օրինաստեղծության միջոցով իսլամական հասարակությանը փորձում էր ադապտացնել նոր պայմաններին: Շեյխ ալ-իսլամը տնօրինում էր կրոնաիրավական և կրթական ոլորտները: Վարչական ու ռազմական ոլորտներում գերակշռում էին ոչ մուսուլմանական ազգերի՝ հայերի, հույների, հրեաների ներկայացուցիչները: Այս երկատումը կարող էր գոյություն ունենալ և արդյունավետ լինել միայն գերագույն իշխանությանը՝ սուլթանին ենթարկվելու դեպքում: Կայսրությունը բարդությունների բախվեց Սելիմ սուլթանի գահակալությունից հետո, երբ […]

Իսլամագիտություն. Ալավիականություն. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Ալավիականությունը, հատկապես այսօր, ակտուալ է դարձել: Ալավիականությունը միասնական չէ. այն գոյացել է էթնիկ տարբեր հիմքերի վրա:Ուղղության ծագումը, ըստ վարկածներից մեկի, կապվում է Կիլիկիայի հայաբնակ քաղաքների հետ, և այդ փաստով է բացատրվում հայկական քրիստոնեության ազդեցությունն ալավիականության վրա: Ի տարբերություն սունիականության, այս ուղղությունում աստվածացվում է Ալին, որը պատկանում է յուրատեսակ «սուրբ երրորդությանը»՝ Մուհամմադի և Սալման ալ Ֆարիսիի […]

Իսլամագիտություն. Տարիկաթների դերը միջնադարյան ումմայում. Բեկթաշիականություն. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

XIII դ. կեսերին մոնղոլների ներթափանցումը տարածաշրջան և, հատկապես, 1258թ. Բաղդադի նվաճումն ու Աբբասյան խալիֆայութան ոչնչացումը նշանավորեցին «բարձր իսլամի» դարաշրջանի ավարտը: Մոնղոլների նվաճումներն բերեց ռազմական խիստ հիերարխիայով պետության ստեղծմանը:

Իսլամագիտություն. Վերակենդանացման փորձ. Աբու Համիդ ալ-Ղազալի. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

XI դարում իսլամական աշխարհում քայքայում էր ընթանում: Ներքին և արտաքին քայքայման նշաններն ակնհայտ էին X-րդ դարից՝ Բյուզանդական կայսրության արշավանքները, Կրետեի վերանվաճումը, խալիֆայության շարունակական պարտություններն ու ներքին խնդիրները վատթարացրել էին երկրի վիճակը, ինչն արտացոլվում էր կրոնի և հավատի վրա:

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.