ՔՄՀԿ գիտխորհուրդ

Պրոֆ. Դավիթ Հովհաննիսյան

ՔՄՀԿ տնօրեն (նախագահ)

 

 Աննա Գևորգյան

Գիտաշխատող (ՔՄՀԿ, գիտքարտուղար)

 

Պրոֆ. Արամ Սիմոնյան
ԵՊՀ Հայագիտության ինստիտուտի տնօրեն

Արտակ Ապիտոնյան

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ

Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ, տնօրեն

 Հրանուշ Խառատյան, պ.գ.թ.

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիուտի առաջատար գիտաշխատող,
Կիրառական ազգագրության թեմատիկ խմբի ղեկավար

 Պրոֆ. Լևոն Աբրահամյան

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,
Արդիականության ազգաբանության բաժնի վարիչ

Պրոֆ. Ռուբեն Սաֆրաստյան

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն

Պրոֆ. Սուրեն Զոլյան

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող

 Սաթենիկ Մկրտչյան‚ պ.գ.թ.

Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող

Հայկ Քոչարյան‚ պ.գ.թ.

Ավագ գիտաշխատող, ՔՄՀԿ


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.