Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2015.- 298 էջ։
Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հովհաննիսյան Դ.
Սուննիական ծայրահեղականության դրսևորումները. «ներկան» և «ապագան»

Սահակյան Ն.
Խալիֆայության սուննիական տեսության պատմական զարգացումը

Գրիգորյան Ս.
«Իսլամական պետություն»` ակունքներից մինչև խալիֆայության հռչակում

Տոնիկյան Ս.
Հեղինակավոր մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների արձագանքը Իսլամական խալիֆայության հռչակմանը

Մկրտչյան Տ.
«Իսլամական պետությունը» և ԱՄՆ քաղաքականությունը. Վերլուծական կենտրոնների արձագանքները

Քարամյան Ս.
«Իսլամական պետության» գործունեության լուսաբանումը ռուսական ԶԼՄ-ներում

Գևորգյան Ա.
Իրանի արձագանքը «Իսլամական պետություն» կազմակերպության գործողություններին

Գեղամյան Վ.
Թուրքիայի դերը «Իսլամական պետություն» կազմակերպության կայացման գործում

Քոչարյան Հ.
«Իսլամական պետության» ածխաջրածնային հզորությունները

Չիլինգիրյան Հ.
Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության և անորոշ ապագայի միջև

Բազինյան Մ.
Իբն Խալդունի «ասաբիայի» հայեցակարգը 2011 թ. հունվարի 25-ի Եգիպտոսի «անավարտ» հեղափոխության համատեքստում

Հովհաննիսյան Դ., Սահակյան Ն.
Գլոբալ հակամարտությունը և «ծաղրանկարային պատերազմը»

Հեղինակների մասին
Հավելված

Բեռնել ժողովածուն ամբողջությամբ (PDF)


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.