Ինչպես պատրաստել եվ իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց. Կարաբեկյան Ս.Բ., Քոչարյան Հ.Մ.

Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց: Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար / Ս.Բ.Կարաբեկյան, Հ.Մ.Քոչարյան – Եր., 2011թ. – 44 էջ:
Ուղեցույցում նկարագրվում են ուսանողամետ (դեպի ուսանողների կրթական կարիքների բավարարումը շրջված) դասընթացի ուսումնական փաթեթի նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները, այն վարելու հիմնական առանձնահատկությունները: Ներկայացվում է ուսանողամետ դասընթացի ուսումնական փաթեթի բաղկացուցիչ տարրերի բովանդակությունը:
Տրվում է նաև ուսանողամետ դասընթացի մեկ օրինակ:
Հասցեագրված է դասախոսներին, ասպիրանտներին և ուսանողներին, ինչպես նաև բարձրագույն կրթության բարեփոխումների գործընթացներում ներգրավված մասնագետներին:
ԲԵՌՆԵԼ


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.