Վերլուծական տեղեկագիր 12

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 12։ 2018թ. իրադարձությունները Հայաստանում. ցանցային մտածողություն: Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2018.- 210 էջ։
Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հովհաննիսյան
Ցանցերի և ցանցապետության էության շուրջ
Հայերեն | էջ 7-17

Նվարդ Մանասյան
Ցանցերում փոխարժեքային կամ ոչ սինտակտիկ հաղորդակցությունների շրջման հնարավոր կառուցվածքը 
Հայերեն | էջ 18-38

Նունե Դիլանյան
21-րդ դարի ցանցային կրթություն. մարտահրավերներ և հնարավորություններ 
Հայերեն | էջ 39-51

Շուշան Կյուրեղյան
Մոսկվայի հայերի արձագանքը 2018թ. գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին 
Հայերեն | էջ 52-92

Հասմիկ Փարեմուզյան
Կրասնոդարի երկրամասի հայկական համայնքի արձագանքը գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին 
Հայերեն | էջ 93-117

Աննա Գևորգյան
Իրանի և իրանահայերի արձագանքը 2018թ. գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին
Հայերեն | էջ 118-131

Տաթևիկ Պետրոսյան 
2018թ. հայաստանյան գարնանային իրադարձությունները և ֆրանսահայ համայնքի արձագանքը 
Հայերեն | էջ 132-169

Տաթևիկ Մկրտչյան
Ամերիկահայ համայնքի արձագանքները գարնանը Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձություններին
Հայերեն| էջ 170-209

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.