Վերլուծական տեղեկագիր 11

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 11։ Տարածաշրջանային և ազգային անվտանգության դինամիկա. հայ-թուրքական հարաբերություններ: Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2017.- 304 էջ։
Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հովհաննիսյան
Տարածաշրջանային անվտանգության հայեցակարգերը «Երեք ծովերի համակարգում»
Անգլերեն | էջ 14-17

Տաթևիկ Մկրտչյան, Հայկ Քոչարյան
Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Հայաստան 
Անգլերեն | էջ 18-36

Ունալ Չեվիքոզ
Հարավային Կովկասի անվտանգության և կայունության հեռանկարները. Թուրքիայի-Հայաստան հարաբերությունների նորմալացման դերը 
Անգլերեն | էջ 37-54

Սաթենիկ Մկրտչյան
Վրաստանի ազգային անվտանգության 2005թ. և 2011թ. հայեցակարգերը. տարածաշրջանային, ենթատարածաշրջանային և գլոբալ կարգավորումներ 
Անգլերեն | էջ 55-72

Հայկ Քոչարյան, Սոնա Սուքիասյան
Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Ադրբեջան 
Անգլերեն | էջ 73-93

Աննա Գևորգյան
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության առանձնահատկությունները
Անգլերեն | էջ 94-111

Շուշան Կյուրեղյան 
Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Ռուսաստանի Դաշնություն 
Անգլերեն | էջ 112-136

Տաթևիկ Պետրոսյան
Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետություն
Անգլերեն| էջ 137-168

Միքայել Հովհաննիսյան
ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը և ընդլայնված Հարավային Կովկասը
Անգլերեն | էջ 169-186

Լենա Դ. Կրիկորյան
Ազգային անվտանգության դինամիկա. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները (Ռուսաստան, Չինաստան, Պարսից ծոց, Կովկաս, Թուրքիա, Իրան)
Անգլերեն | էջ 187-216

Գրախոսություններ և ելույթներ

Վահրամ Տեր-Մաթևոսյան
Գրախոսություն Ունալ Չեվիքոզի «Հարավային Կովկասի անվտանգության և կայունության հեռանկարները. Թուրքիայի և Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների նորմալացման դերը» հետազոտության վերաբերյալ
Անգլերեն | էջ 218-226

Միքայել Զոլյան
Վերագնահատելով Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերները. արձագանք Տաթևիկ Մկրտչյանի և Հայկ Քոչարյանի «Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Հայաստան» հետազոտությանը
Անգլերեն | էջ 229-237

Աննա Օհանյան
Գրախոսություն Լենա Դ. Կրիկորյանի «Ազգային անվտանգության դինամիկա. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունները (Ռուսաստան, Չինաստան, Պարսից ծոց, Կովկաս, Թուրքիա, Իրան)» հետազոտության վերաբերյալ “
Անգլերեն | էջ 238-241

Օլգա Վարկունովա
Գրախոսություն Շուշան Կյուրեղյանի «Տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկա. Ռուսաստանի Դաշնություն» հետազոտության վերաբերյալ 
Անգլերեն | էջ 242-244

Իրիս Կեմպե
Գրախոսություն Միքայել Հովհաննիսյանի «ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականությունը և ընդլայնված Հարավային Կովկասը» հետազոտության վերաբերյալ 
Անգլերեն | էջ 245-247

Համիդրեզա Ազիզի
Գրախոսություն Աննա Գևորգյանի «Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության առանձնահատկությունները» հետազոտության վերաբերյալ 
Անգլերեն | էջ 248-251

Գեորգի Գվալիա
Գրախոսություն Սաթենիկ Մկրտչյանի «Վրաստանի ազգային անվտանգության 2005թ. և 2011թ. հայեցակարգերը. տարածաշրջանային, ենթատարածաշրջանային և գլոբալ կարգավորումներ» հետազոտության վերաբերյալ  
Անգլերեն | էջ 252-256


Ֆերիդե Ինանի ելույթի սղագրությունը
Անգլերեն | էջ 257-263

Վալի Քուզեգար Քալեջիի ելույթի սղագրությունը 
Անգլերեն | էջ 264-267


Պաատա Զաքարեիշվիլիի ելույթի սղագրությունը
Ռուսերեն | էջ 268-272

 
Դանիել Ֆրիդի ելույթի սղագրությունը 
Անգլերեն | էջ 273-277


Անդրեյ Յուրովի ելույթի սղագրությունը
Ռուսերեն | էջ 278-284


Լի Յոնխուիի ելույթի սղագրությունը 
Անգլերեն | էջ 285-288

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.