Վերլուծական տեղեկագիր հ. 9 Երեք ծովերի համակարգ

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 9 ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2016.- 200 էջ։
Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։




ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հովհաննիսյան
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ. «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ»
Հայերեն | էջ 8-36

Հայկ Քոչարյան
ԲԱԲ ԱԼ-ՄԱՆԴԵԲԻ ՆԵՂՈՒՑԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ «ԵՐԵՔ ԾՈՎԵՐԻ» ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
Հայերեն | էջ 37-58

Աննա Գևորգյան
ՀԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԿԱՆ ՀԵՆՔ 
Հայերեն | էջ 59-76

Ռուբեն Շուգարյան
ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ 
Անգլերեն | էջ 77-90

Արշակ Գևորգյան
ԳԼՈԲԱԼ ԵՎ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐՈՒՄ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
Հայերեն | էջ 91-137

Սոնա Սուքիասյան
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՎՐԱՍՏԱՆՈՒՄ (2002-2016)
Հայերեն | էջ 138-163

Գագիկ Ավագյան 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆ․ ՎԱՂԵՄԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ՓՆՏՐՏՈՒՔՆԵՐ 
Ռուսերեն | էջ 1164-178

Նաիրա Սահակյան
ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ԿՈՂՄԻՑ ՎԱԽՃԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԱԿՏՈՒԱԼԱՑՄԱՆ ՓՈՐՁԵՐԸ
Հայերեն | էջ 179-199

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.