Գերագույն իշխանության մոդելների ձևավորումը իսլամում Մուհամմադի մահից հետո. Հայկ Քոչարյան

Բանալի բառեր` Մուհամմադ, խալիֆ, Ղուրան, մալիք, համայնք, իսլամ

Սույն հոդվածի նպատակն է քննարկել որոշ հարցեր, որոնք վերաբերում են իսլամի տարածմանը զուգահեռ գերագույն իշխանության իսլամական մոդելի ձևավորմանը և կայացմանը: Հոդվածում քննարկվում են գերագույն իշխանության խնդիրը Մուհամմադ մարգարեի մահվանից հետո և դրսևորման օմայյան ու աբբասյան մոդելների առանձնահատկությունը, ինչպես նաև շիայական և խարիջիական հայեցակարգերը:

ՀՈԴՎԱԾՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ (PDF)


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.