Վերլուծական տեղեկագիր 6

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի Վերլուծական տեղեկագրի վեցերորդ համարը նվիրված է այսպես կոչված «Արաբական գարնանը»: Մասնավորապես, տեղեկագրում ներառված հոդվածները քննարկում են հետևյալ խնդիրները՝ տրանսֆորմացիոն գործընթացները Միջին Արևելքում և Հայաստանի տեղն այդ համատեքստում, «շիայական գործոնը» «Արաբական գարնան» և դրան հաջորդած իրադարձություններում, Իրանի‚ Եվրոպական Միության և ԱՄՆ-ի արձագանքները «Արաբական գարնանը», քաղաքական ակտիվության ներուժը Եգիպտոսում նախքան «Արաբական գարունը»: Հոդվածներից մեկը նվիրված է «ալ-Կաիդա»-ի ջիհադական պայքարի նոր միտումներին 21-րդ դարի սկզբին Աբու Մուսաբ աս-Սուրիի ռազմավարություն տեսանկյունից:
Այս համարից սկսած ՔՄՀԿ-ն հարթակ է տրամադրում կենտրոնի հետ համագործակցող ուսանողների համար: Վեցերորդ պրակի ուսանողական հարթակում տեղ են գտել երկու հոդված, որոնցից մեկը դիտարկում է եկեղեցին որպես ցանցային համակարգ, իսկ մյուսը նվիրված է Թուրքիայի «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության գործունեությանն ու գաղափարախոսությանը:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Դավիթ Հովհաննիսյան
Տրանսֆորմացիոն գործընթացները Միջին Արևելքում և Հայաստանը

Տաթևիկ Մկրտչյան
«Շիայական գործոնը» «Արաբական գարնան» և դրան հաջորդած իրադարձություններում

Աննա Գևորգյան
Իրանական արձագանքները «Արաբական գարնանը»

Տիգրան Մաթոսյան
Քաղաքական ակտիվության ներուժը Եգիպտոսում նախքան «Արաբական գարունը» (ըստ արժեքների համաշխարհային հարցման (WVS) 2008 թ. տվյալների)

Անի Գրիգորյան
ԱՄՆ-ի արձագանքը «Արաբական գարնանը»

Սարգիս Գրիգորյան
«Ալ-Կաիդա»-ի ջիհադական պայքարի նոր միտումները 21-րդ դարի սկզբին. Աբու մուսաբ աս-Սուրիի ռազմավարությունը

Շուշանիկ Ղազարյան
Եվրոպական Միության արձագանքը «Արաբական գարնանը»

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿ
Հերմինե Կարապետյան
Եկեղեցին` որպես ցանցային համակարգ

Արշակ Գևորգյան
«Արդարություն և զարգացում» կուսակցության գործունեության ու գաղափարախոսության շուրջ

Բեռնել ժողովածուն ամբողջությամբ (PDF)


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.