Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2015.- 194 էջ։
Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների ուսանողների, ինչպես նաև ընթերցող լայն շրջանակի համար։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Դավիթ Հովհաննիսյան
Առաջաբան
Անգլերեն | էջ 9-14

Արզրոյան Լիլիթ
Հայ-վրացական համագործակցության պատուհանը (հնարավորությունները) տնտեսական և աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից 
Անգլերեն | էջ 15-28

Չիտալաձե Անա, Գրիգորյան Տաթևիկ
Հասկանալով եվրոպականացումը Հայաստանում և Վրաստանում. դիսկուրսներ, ընկալումներ և ազդեցությունը երկկողմանի հարաբերությունների վրա 
Անգլերեն | էջ 29-54

Ֆլջյան Ամալյա
Սուննիական նախագծերի ազդեցությունը Վրաստանի վրա. «Իսլամական պետության» օրինակը
Անգլերեն | էջ 55-66

Բազինյան Մարիետա
Հայերի ինքնության ցուցիչները ըստ «Մշակ» պարբերականի (1872-1892թթ.) 
Անգլերեն | էջ 67-80

Խվադագիանի Սալոմե
Կրոնը որպես ինքնության ցուցիչ վրացիների համար (1860-1918)
Անգլերեն | էջ 81-104

Գևորգյան Աննա 
Պայքարող Մարոն․ ինչպես էր խորհրդային հայաստանյան մամուլը «նոր խորհրդային կնոջ» կերպար կերտում (Ավանգարդ (1923-1926) թերթի օրինակով) 
Անգլերեն | էջ 105-121

Մանուչարյան Նելլի
Կոմունիստական գաղափարախոսության արտացոլումը խորհրդային Երևանի փողոցների անվանափոխության քաղաքականության մեջ (1921-1939)
Անգլերեն | էջ 122-155

Բոդավելի Էլենե
Կոմունիստական գաղափարախոսության արտացոլումը Խորհրդային Թբիլիսիի փողոցների տեղանվանաբանության մեջ (1922-1939)
Անգլերեն | էջ 156-178

Գոգավա Իվետա
Սահմանելով 1900-ականներին Վրաստանում ինքնության կառուցման կոնցեպտուալ շրջանակ 
Անգլերեն | էջ 179-194


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.