Վերլուծական տեղեկագիր 2

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի Վերլուծական տեղեկագրի 2-րդ համարը հիմնականում անդրադառնում է տարածաշրջանային հիմնահարցերին‚ մասնավորապես` Թուրքիայի և ամերիկաթուրքական համայնքի` ԱՄՆ-ում քարոզչական գործունեության նոր միտումներին‚ Միացյալ Նահանգներ-Իրան հարաբերությունների ներկա փուլին‚ Իրանի ազգային անվտանգության հիմնահարցերին (քաղաքական համակարգի կառուցվածքին‚ կասպյան մրցապայքարի «երկրորդ փուլին»)‚ Մեծ Մերձավոր Արևելք ծրագրի վերաբերյալ ամերիկյան և եվրոպական մոտեցումներին‚ ինչպես նաև Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև տնտեսական համագործակցությանը:

Բեռնել


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.