Վերլուծական տեղեկագիր 3

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի Վերլուծական տեղեկագրի 3-րդ համարը ներառում է հետազոտություններ հետևյալ թեմաներով. դիցագաղափարական համակարգերը հին և նոր աշխարհակարգերի համատեքստում‚ Եվրոպան և հայ ինքնությունը Հայաստանի հանրային դիսկուրսում (2000-2007թթ.)‚ Էջմիածնի և Կիլիկիայի կաթողիկոսությունների վերջին շրջանի հարաբերությունների վերլուծություն‚ ՌԴ անդրկովկասյան քաղաքականության որոշ դրույթների շուրջ‚ Սիրիան մերձավորարևելյան քաղաքականության գործոն‚ Իրաքը 2003-2007թթ.: Ներկայացված են նաև ՔՄՀԿ-ում տեղի ունեցած քննարկումների սղագրությունները‚ որոնք վերաբերում են Ջավախքի արդի իրավիճակին և ԱՄՆ-Թուրքիա հարաբերություններում քրդական գործոնին: Վերջում ներկայացվում է իրաքյան հարցին նվիրված ամերիկյան նորագույն հոդվածների տեսությունը:

Բեռնել 


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.