Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 8։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2015.- 194 էջ։ Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7

Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ; Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն; Խմբ. Խորհուրդ. – Եր.: 2015.- 298 էջ։ Ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների‚ մշակութաբանների‚ սոցիոլոգների‚ ազգագրագետների‚ հայագետների, արևելագիտական, պատմական և միջազգային հարաբերությունների բաժինների

Վերլուծական տեղեկագիր 6

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի Վերլուծական տեղեկագրի վեցերորդ համարը նվիրված է այսպես կոչված «Արաբական գարնանը»: Մասնավորապես, տեղեկագրում ներառված հոդվածները քննարկում են հետևյալ խնդիրները՝ տրանսֆորմացիոն գործընթացները Միջին Արևելքում և Հայաստանի

Վերլուծական տեղեկագիր 5

ՔՄՀԿ Վերլուծական տեղեկագրի 5-րդ համարը ներառում է ԵՄ, տարածաշրջան և Հայաստան հարաբերությունների, ինչպես նաև քաղաքակրթական և մշակութաբանական որոշ խնդիրների վերլուծություն։ Մասնավորապես, ԵՄ–Հայաստան հարաբերությունները, «Արևելյան գործընկերություն» ծրագիրը և դրա առանձնահատկությունները մեր տարածաշրջանում տեղ են գտել տեղեկատուի առաջին մասում։ Երկրորդ մասի հոդվածների թեմատիկան ներառում է արդարության՝ որպես քաղաքակրթական հենքի, Թուրքիայում իշխող «Արդարություն և զարգացում» կուսակցության և նաքշբանդիական […]

Վերլուծական տեղեկագիր 4

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի Վերլուծական տեղեկագրի սույն համարը հիմնականում նվիրված է 2008թ. նոյեմբերի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններին: Տեղեկագրում զետեղված նյութերը ընտրվել են հայաստանյան ընթերցողի հետաքրքրությունների տեսանկյունից: Հանրապետական և դեմոկրատ թեկնածուներ Ջոն Մակքեյնի և Բարաք Օբամայի քաղաքական դիմանկարներից զատ ներկայացվում են նրանց դիրքորոշումները Հարավային Կովկասին, Ռուսաստանին և Մերձավոր Արևելքին (Իրան, Իրաք, Սիրիա, Իսրայել, Պաղեստին) առնչվող […]

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.