joker123 pussy88 xe88 slots malaysia minyak dagu pornhub premium account viagra malaysia buy sibutramine online casino malaysia Հոդվածներ | Center for Civilization and Cultural Studies

Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության և անորոշ ապագայի միջև. Չիլինգիրյան Հ.

Միջին Արևելքի հայկական համայնքները պարտադրված իրականության և անորոշ ապագայի միջև Բանալի բառեր` Մերձավոր Արևելք, հայկական սփյուռք, հայ եկեղեցի, փոքրամասնություններ, ինքնություն, կրոն, ռազմական հակամարտություններ

Խալիֆայության սուննիական տեսության պատմական զարգացումը. Նաիրա Սահակյան

Բանալի բառեր՝ խալիֆ, խալիֆայություն, մարգարեի փոխարինող, Ալլահի փոխարինող, գերագույն իշխանություն, Օմայյան խալիֆայություն, Աբբասյան խալիֆայություն, Օսմանյան կայսրություն, «Իսլամական պետություն» խմբավորում

Հիջաբն ըստ Մորթեզա Մոթահարիի. Աննա Գևորգյան

Բանալի բառեր՝ Իրան, գենդերային հավասարություն, իսլամ, հիջաբ, կանայք, Մորթեզա Մոթահարի 20-րդ դարի քաղաքական իրադարձությունների համատեքստում քաղաքական իսլամի ասպարեզ գալուց հետո ակտիվանում

NAHĞ AL-BALĀĠĀ-ի «հեղինակային» խնդրի քննարկումը միջնադարյան սուննի գիտնականների շրջանում. Տաթևիկ Մկրտչյան

Բանալի բառեր՝ Նահջ ալ-Բալաղա, շիայականություն, սուննիականություն, միջնադարյան կրոնագիտական բանավեճ, իմամ Ալի իբն Աբի Տալիբ, Շարիֆ ալ-Ռադի, Բուիների արքայատոհմ Nahğ al-balāġā (այսուհետև՝ Նահջ ալ-Բալաղա) (արաբերենից nahğ )նահջ)

Ֆաթվան` որպես տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմի գործիք (Սիրիական ճգնաժամի օրինակով). Նաիրա Սահակյան

Բանալի բառեր՝ ֆաթվա, տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմ, Սիրիական ճգնաժամ, մուֆթի Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ֆաթվան (fatwā) որպես տեղեկատվական-հոգեբանական պատերազմի գործիք:

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.