Կրոնական գործոնը հայ-թուրքական հարաբերություններում՝ նոր ադապտացիոն մեխանիզմների մշակման գործում

Այս հետազոտության նպատակը հայ-թուրքական սահմանամերձ շրջաններում ընթացող գործընթացների ուսումնասիրությունն է, մասնավորապես այն միտումների վերհանումը, որոնք ունակ են նպաստել կամ կարող են խոչընդոտել հարևան ժողովուրդների միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը, հայ-թուրքական սահմանի բացմանն ու բնականոն հարաբերությունների հաստատմանը: Հայ-թուրքական

Ինչպես պատրաստել եվ իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց. Կարաբեկյան Ս.Բ., Քոչարյան Հ.Մ.

Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դասընթաց: Մեթոդական ուղենիշներ դասախոսների համար / Ս.Բ.Կարաբեկյան, Հ.Մ.Քոչարյան – Եր., 2011թ. – 44 էջ: Ուղեցույցում նկարագրվում են ուսանողամետ (դեպի ուսանողների կրթական կարիքների բավարարումը շրջված) դասընթացի ուսումնական փաթեթի նախագծման և մշակման մեթոդաբանական մոտեցումները, այն վարելու հիմնական առանձնահատկությունները: Ներկայացվում է ուսանողամետ դասընթացի ուսումնական փաթեթի բաղկացուցիչ տարրերի բովանդակությունը:

Արաբա-իսրայելական համակարտություն. Երուսաղեմի խնդիրը. Դավիթ Հովհաննիսյան

Դարեր ի վեր Երուսաղեմը համարվում է երեք կարևոր կրոնների Սուրբ քաղաքը, փաստ, որը բազմաթիվ արյունալի բախումների պատճառ է դարձել: Դրանք չընդհատվող պատերազմների բնույթ ստացան հատկապես խաչակիրների արշավանքների ժամանակաշրջանում, երբ քրիստոնյաները և մուսուլմանները մի քանի դար պայքարում էին քաղաքին տիրանալու համար:

“Книга поэзии и поэтов” Ибн Кутайбы (828-889 гг.). Д. Оганесян

Давид Арташесович Оганесян “Книга поэзии и поэтов” Ибн Кутайбы (828-889 гг.) Работа посвящена исследованию одного из важнейших памятников арабской средневековой литературы-“Книга поэзии и поэтов” знаменитого деятеля средневековой арабской культуры Ибн Кутайбы 

ARMAN J. KIRAKOSSIAN, ARMENIA – USA: CURRENT REALITIES AND VISION FOR FUTURE

The statements, remarks, addresses and interviews of the Ambassador of the Republic of Armenia to United States, Dr. Arman J. Kirakossian, included in this compilation, present the developments of bilateral relations between USA and the Republic of Armenia, political, economic and regional situation in Armenia and South Caucasus during the period of 1999-2005. Ambassador Kirakossian […]

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.