Միքայել Հովհաննիսյան

Եվրոպա ծրագրի համակարգող
Նախքան Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամին անդամակցելը Միքայելն աշխատել է ՄԱԶԾ «Անկախ ԶԼՄ-ների կարողությունների հզորացում», «Մարդու իրավունքների ուսուցում» և «Քաղաքացիական մասնակցությունն ընտրական գործընթացներում» ծրագրերում: Մինչ այդ նա աշխատել է New Yerevan Times և Panorama.am պարբերականներում: Միքայելի հրապարակումները նվիրված էին Հարավային Կովկասի և Մերձավոր Արևելքի քաղաքական, հասարակական և տնտեսական ոլորտներին, ինչպես նաև ներքին կյանքի քաղաքացիական խնդիրների լուսաբանմանը: Զուգահեռաբար Միքայելն աշխատել է սփյուռքահայ կամավորների աշխատանքը համակարգող «Դեպի Հայք» Հիմնադրամում: Միքայելը պաշտպանել է թեկնացուական ատենախոսությունը արաբական լեզվաբանություն մասնագիտությամբ և մագիստրոսական թեզը միջնադրյան արաբամուսուլմանական փիլիսոփայության ոլորտում և այժմ դասավանդում է ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետում:


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.