Հայոց ցեղասպանության մասին հիշողության փոխանցման առանձնահատկությունները թիֆլիսահայ երիտասարդների շրջանում. Սաթենիկ Մկրտչյան

Հայերի գերակշռող մասն այսօր ապրում է ՀՀ սահմաններից դուրս: Հայկական սփյուռքի համայնքների շարքում թիֆլիսահայ համայնքն ունի առանձնահատուկ տեղ:
Սույն հոդվածքում քննարկվող հարցերի համար հենք են հանդիսացել Թբիլիսիում 2006թ. փետրվարից ի վեր հեղինակի հավաքած դաշտային ազգագրական նյութերը:
Օգտագործվել են նաև www.armenia.ge կայքէջում գործող ֆորումի հաղորդագրությունները, Թբիլիսիի տպագիր մամուլը, այլ նյութեր:

Հոդվածն ամբողջությամբ (PDF)

Հեղինակ՝ Սաթենիկ Մկրտչյան

Հայ ազգաբանության և հնագիտության խնդիրներ, 3 պրակ.
Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր, Եր., «Գիտություն», հրատ., 2007


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.