Համաշխարհային գործընթացները և տարածաշրջան` գոյատևման պայքար. Դավիթ Հովհաննիսյան

Ներկայիս գլոբալիզացիոն գործընթացները, պայմանավորված արդի հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զանգվածային ներդրմամբ, էականորեն փոխել են «ժամանակ» և «տարածություն» ավանդական հասկացությունների ընբռնումը: Քաղաքական առումով, այս գործընթացի արգասիքը` աշխարհակարգի միաբևեռ մոդելը, համադրելի է մինչգլոբալիզացիոն ժամանակաշրջանի ավտորիտար և ամբողջատիրական համակարգերի հետ: Արժեքային համակարգերի` աքսիոլոգիական մոտեցման վրա հիմնված վերլուծությունը թույլ է տալիս նորովի մոտենալ «տարածաշրջան» հասկացության սահմանմանը, ինչպես նաև ուրվագծել այն բարդ ճանապարհը, որով եվրոպական երկրները անցան դեպի Եվրոպական Միություն: Հոդվածում վերլուծվում են նաև հակամարտությունների տարածաշրջաններում արժեքային համակարգերի մերձեցման հիմնախնդիրներ:

ԿԱՐԴԱԼ ՀՈԴՎԱԾ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ

«21-րդ ԴԱՐ» N 2, 2003


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.

Flags Widget powered by AB-WebLog.com.