Արդարության հայեցակարգը՝ որպես իրանական գլոբալիզացիոն ծրագրի գաղափարական հենք. Աննա Գևորգյան

Խոմեյնիի ճառերն ու ուղերձներն արդիականացնում էին արդար կառավարման մասին իսլամական միֆն ու այդպիսով բացատրում իր գործողությունները։

Բաբ ալ-Մանդեբի նեղուցի նշանակությունը «Երեք ծովերի» համակարգում. Հայկ Քոչարյան (Բուն TV)

Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոնը (ՔՄՀԿ) հիմնադրվել է Դավիթ Հովհաննիսյանի կողմից 2007 թ. ապրիլին և Երևանի պետական համալսարանի (ԵՊՀ) ինքնուրույն կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որն իրականացնում է ֆունդամենտալ հետազոտություններ մշակութաբանության, քաղաքագիտության, աշխարհաքաղաքականության և այլ ոլորտներում:

Доклад: «Авторитарная система Армении: базовые характеристики и практика». Микаэл Оганесян

Международная конференция: “Политические технологии в современных авторитарных системах как вызов трансформациям” (Минск, 27 ноября 2015 года). Панельная дискуссия: “Авторитарные технологии в реализации”. – Доклад: “Авторитарная система Армении: базовые характеристики и практика”.

Доклад: «Информационные потоки и общество». Давид Оганесян

Международная конференция: “Политические технологии в современных авторитарных системах как вызов трансформациям” (Минск, 27 ноября 2015 года). Панельная дискуссия: “Политические технологии авторитаризма и современность”.

Student Academic Conference “Common Past and Future: Armenian – Georgian Relations from the Present Perspective”

Student Academic Conference “Common Past and Future: Armenian – Georgian Relations from the Present Perspective” (See AGENDA (Eng) (Տե՛ս ՕՐԱԿԱՐԳԸ (Հայ)) On October 12, 2015 at 10:30 am Yerevan State University in its Balian Hall (Faculty of International Studies) will host a Students Academic Conference on “Common Past and Future: Armenian – Georgian Relations

Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.