Իսլամագիտություն. Աստվածաբանության ձևավորումը. Դավիթ Հովհաննիսյան (Բուն TV)

Աստվածաբանության ստեղծումը կապված էր երկու հեղինակների՝ ալ-Աշարիի և ալ-Մաթուրիդիի անունների հետ: Աստվաբանության (քալամի) մեջ մութաքալիմներն առաջ քաշեցին մի շարք հարցեր, որոնք արդեն քննարկված էին սուֆիականության և մութազիալականության ներկայացուցիչների կողմից:

Որտե՞ղ է Ալլահի գտնվելու վայրը. Արդյո՞ք Աստված վերևում է:
Ինչպե՞ս է Ալլահը լսում մարդկանց: Արդյո՞ք տարբեր լեզուներով խոսող, տարբեր երկներում ապրող մարդկանց միաժամանակ է լսում Աստված:
Արդյո՞ք ազատ է մարդ իր որոշումներում և եթե ազատ է, արդյո՞ք պիտի պատասխանատվություն կրի:
Արդյո՞ք Ղուրանն արարված է:
Արդյո՞ք Ահեղ դատաստանի շեփորը հենց Ալլահն է փչելու:


Powered by WordPress. Хорошие темы для WP, просто Drupal, CMF WordPress русский.